top of page

De avond voordat John Eylders op 24 december 1940 zijn Café Eylders opende liep schrijver
dichter Jacques Gans in gezelschap van een andere heer het café binnen. Die andere heer werd
voorgesteld als Gerard den Brabander. De dichter, die weldra de meest vaste klant in Eylders zou
worden.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw was de omgeving van het Leidseplein met de
Stadsschouwburg, Kunstenaarssociëteit “De Kring” en de vele cafés de plek waar artiesten,
kunstenaars, schrijvers en dichters samen kwamen. Zo ook werd het nieuwe Café Eylders vanaf
de eerste dag bezocht door vele creatieve mensen. Vele dichters waaronder Jacques Bloem, Hans
Redeker, Vasalis en Anna Blaman werden frequente bezoekers evenals hun uitgevers. Een aantal
van hen werden vrienden van John. Toen in de Tweede Wereldoorlog de “Spertijd” werd
afgekondigd, waardoor het café om 8 uur s ‘avonds moest sluiten, zat de huiskamer boven het
café na sluitingstijd vol met dichters die samen met John nog lang discussieerden over literatuur.
Ed Hoornik, Bertus Aafjes, Bert Voeten, Jan Elburg en Jacques Gans waren dichters die hierbij
aanwezig waren.
Na 1945 kwam er een nieuwe literaire lichting in Eylders met onder meer Leo Boekraad, Remco
Campert, J.Bernlef, Mies Bouhuys, Simon Vinkenoog en vele anderen. Zo kwam Niels Augustin
begin 1950 binnen met een nieuw net gedrukt eigen tijdschriftje “Cahier Eylders”.
Niet veel later in mei 1950 werd door Rudy Kousbroek en Remco Campert, leerlingen van het
Amsterdams Lyceum, in Eijlders het tijdschrift Braak opgericht. De redactie van Braak hield
kantoor in Eijlders. ( zie advertentie). Bert Schierbeek, die door Lucebert werd meegenomen zei
daar later over: “ Op een dag hadden Remco en Rudy Kousbroek Lucebert uitgenodigd in Eijlders,
in de verhoogde ruimte achterin”. Al snel ontfermden enkele dichters van de oudere generatie
zich over Braak. Door deze samenwerking met Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar en Lucebert maakte
Braak een belangrijke wissel naar de Vijftigers. Remco Campert liet mij bij de presentatie van de
Diamantendichtbundel in 2016 weten dat: “Gerard den Brabant niet bij ons hoorde”.
In de jaren vijftig en zestig zwermden de dichters uit naar andere plekken maar bleven elkaar in
de buurt van het Leidseplein en in Eijlders ontmoeten.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de jaren daarna bleef Eijlders een zweem van culturele allure houden. Wie in die dagen nog
wekelijks zijn gedichten schreef in Eijlders was huisdichter Dirk Oudshoorn. Dirk pikte de
bonnetjes van de klanten die afgerekend hadden en schreef aan de achterkant zijn gedichten.
Staande op de trap droeg hij ze voor. Op initiatief van Dirk Oudshoorn en Folkert de Jong werd op
zondag 20 januari 1999 een eerst dichtmiddag gehouden in de vorm van een open podium. In de
eerste maanden kwam een handje vol dichters voordragen maar na een tijdje groeide het groepje
geïnteresseerde dichters. Bij het 60-jarig Jubileum van café Eijlders in december 2000 werd een
eerste verzamel bundel uitgegeven. Twee jaar later werden in één sessie de eerste 6 zes bundels
in de serie Dichter bij Eijlders gepresenteerd met bundels van Dirk Oudshoorn, Sven Adriaans,
Lisan Lauvenberg, Floor Voerman, Kees Godefrooij en Sander Brouwer. Dat was de start van een
serie gedichten bundels, waarvan nummer 27 “Een vleugje bittergarnituur” van Jolies Heij in
december 2018 uitkwam.
De presentatie van de eerste dichtersmiddagen werd gedaan door Dirk Oudshoorn en Folkert de
Jong. Na enige tijd namen Kees Godefrooij en Tenny Frank de presentaties over. Weer later deed
Floor Voerman voor vijf jaar de presentatie.
De dichtmiddagen hebben mensen ook geïnspireerd hun werk naar buiten te brengen.

Barman Ron Offerman schreef al gedichten maar las deze niet voor. Michiel van Rooij heeft zijn
eerste stappen op het podium van Eijlders gezet evenals Aurora Guds.
Na de presentaties door Floor zijn deze in september 2007 overgegaan naar Ron en Paul
Lokkerbol en later naar Ron en Michiel. In deze periode werden er nieuwe initiatieven
ontwikkeld, zoals “Eijlders Op Pad”.
In het najaar van 2015 werd een Eijlders Dichters werkgroep opgericht met Aurora Guds, Kees
Godefrooij, Willem Mesman, Paul Lokkerbol en Mieke van Beeren. Paul Lokkerbol doet de
presentaties van de middagen op elke derde zondag van de maand. In deze organisatie hebben
Aurora en Kees inmiddels plaats gemaakt voor Shanna de Ruiter. We streven naar verjonging en
werken eraan om binnenkort meer jonge dichters in de organisatie welkom te heten.
In de afgelopen jaren werden er maandelijks gastdichters uitgenodigd en werden de “Eijlders Op
Pad” uitstapjes naar verschillende steden in Nederland maar ook naar Antwerpen en Gent
voortgezet. Eijlders Dichters zijn graag geziene gasten op verschillende evenementen. Op de
Eijlders Dichters Facebook pagina wordt verslag gedaan van de aanwezige dichters met foto’s
van Willem. In het 75-jarig jubileumjaar werd de Eijlders Poëzie Aanmoedigingsprijs ingesteld.
Deze werd in mei 2017 gewonnen door Mieke van Zonneveld.
In de afgelopen twintig jaar hebben de Eijlders dichtmiddagen en de Eijlders Dichters een plek
gekregen in de Nederlandse wereld van poëzie. Het is mooi als deze traditie zich nog vele jaren
kan voortzetten.

 

Historie

bottom of page