top of page

Wil

Hij vraagt wat wil je dan, drijft me op

een kale kansel om een helder antwoord.

Als een plakbandrol zonder begin sta ik

te zwijgen in zijn gezicht. Tegen de tijd

dat ik antwoorden knutsel, heeft hij

zijn hielen gelicht. Hij tikt spaties

in mijn script, maakt soms hele aktes wit

en vraagt dan om de blauwdruk van mijn wil.

Mag het ook een negatief zijn, lieverd?

De glimlach die ik oefen in de spiegel?

Ik mis je achter nevelen van wit en ben zo

blij dat jij mijn sluier mooi vindt. Wat

win ik dan als ik hem voor je oplicht?

Mieke van Zonneveld (2016)

Mieke van Zonneveld heeft op 18 juni 2017 met haar bundel Leger de eerste Eijlders Aanmoedigingsprijs gewonnen.

 

Deze prijs is ingesteld t.g.v. het 75-jarig jubileum van café Eijlders wat heeft plaatsgevonden op 24 december 2015.                     

De Eijlders Poëzie Aanmoedigingsprijs wordt toegekend aan een debuutbundel met Nederlandstalige poëzie. 

Een debuutbundel moest zijn verschenen/gepubliceerd/gepresenteerd in de periode van 1 maart 2016 tot en met 28 februari 2017.

 

De jury bestond uit Edith de Gilde, Jos van Hest, Mariet Lems, Antoinette Sisto plus Paul Lokkerbol namens de organisatie van Eijlders Dichters.

Er werden in totaal 11 ingezonden dichtbundels gelezen en beoordeeld.  

Uiteindelijk werden er 6 nominaties in mei op de laatste dichtmiddag van het seizoen 2016/2017 aangekondigd op de shortlist en dat waren de bundels van Aly Freije, Jolies Heij, Eric van Loo, Harmen Malderik, Alja Spaan en Mieke van Zonneveld.

 

Tijdens een speciale dichtmiddag op zondag 18 juni 2017 droegen 8 dichters o.l.v. Jos van Hest gepassioneerd voor uit hun eigen debuutbundel. 

Uiteindelijk werd de 3e prijs toegekend aan Eric van Loo, de 2e prijs aan Aly Freije en ontving de dichtbundel van Mieke van Zonneveld de Eijlders Aanmoedigingsprijs. 

Enkele citaten uit het juryrapport: 

 

"De auteur laat niet alleen zien dat ze thuis is in het land van de poëzie, ze zet de poëtische middelen die haar ter beschikking staan ook schijnbaar moeiteloos naar haar hand. Het ritme klopt, rijm is onnadrukkelijk maar effectief aanwezig, de woordkeuze is breed en trefzeker."

 

"De diverse juryleden waren unaniem in hun lof. Een keuze uit hun aantekeningen: een juweel, gelaagd, aangrijpend, klankrijk, muzikaal, verschillende regels om te zoenen, pregnante taal, doorleefd."

 

"Het kan niet anders dan dat we ons erop verheugen dat de bundel begint en eindigt met een bevestiging van het leven. Waar leven is, is beleven en waar talent aanwezig is om dat beleven om te zetten in knappe en boeiende poëzie, verdient dat aanmoediging."

bottom of page